II OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH KRYMINOLOGÓW
10-11 MAJA 2018 R.Z wielką przyjemnością zapraszamy Was – Młodzi Kryminolodzy, do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, które odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 10-11 maja 2018 r. Hasło przewodnie kolejnej edycji OFMK to Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii.

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów.

Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, lekarzy), reprezentujących różne dziedziny oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. Forum jest pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi, radcowskimi czy rezydentami, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi.

Wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Niemniej jednak Organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia, stąd też planowany jest wieczór integracyjny.

Pokłosiem zarówno wygłoszonych referatów, jak i rozważań podjętych podczas Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów będzie monografia pokonferencyjna.

Do zobaczenia w Białymstoku,
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz – Główny Koordynator OFMK
dr Diana Dajnowicz-Piesiecka – Zastępca Koordynatora OFMK